Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τίτλος Ημερομηνία
Ωρολογιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμ. εξαμήνου 2020-21 τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών29 Σεπ 2020
Υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας: «Υπηρεσίες τεχνικών ήχου για την κάλυψη της Ορκωμοσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.- Πανεπιστημιούπολη Σερρών»16 Ιουλ 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας υπολογιστικού εξοπλισμού για ανάγκες τμημάτων Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ17 Μαρ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για το ΔΙΠΑΕ Σερρών05 Οκτ 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες εργασιών κλαδέματος στο ΔΙΠΑΕ Σερρών11 Μαρ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών κεντρικού υποσταθμού Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙΠΑΕ06 Σεπ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση πυροσβεστήρων στα κτίρια του ΔΙΠΑΕ σε Σέρρες, Κιλκίς και Κατερίνη26 Ιαν 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση πρασίνου στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών του ΔΙΠΑΕ10 Μαϊ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση κλιματιστικών στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης25 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια ΔΙΠΑΕ Κιλκίς12 Νοε 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση ηλεκτρολογικών στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης24 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης σε κτίρια ΔΙΠΑΕ Σερρών16 Νοε 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο ΔΙΠΑΕ Σερρών09 Νοε 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συνδρομές ξενόγλωσσων περιοδικών19 Οκτ 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συνδρομές ελληνόφωνων περιοδικών στο ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ17 Σεπ 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φαρμάκων στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών22 Σεπ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών τοποθέτησης προτζέκτορα10 Σεπ 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών καθαριότητας στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών09 Δεκ 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια συνδρομών ελληνόγλωσσων περιοδικών στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών του ΔΙΠΑΕ.16 Ιουν 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια προστατευτικών πετασμάτων γραφείων από plexiglass στο ΔΙΠΑΕ Σερρών08 Δεκ 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια πετρελαίου στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης03 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μεταλλικής βάσης στήριξης διαδραστικού πίνακα10 Σεπ 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κόλλες εξετάσεων στο ΔΙΠΑΕ Σερρών31 Αυγ 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρονικού μηχανισμού γκαραζόπορτας στο τμήμα του Κιλκίς (Ορθή επανάληψη)08 Ιουλ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο ΔΙΠΑΕ Σερρών25 Οκτ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτροκίνητου μηχανισμού γκαραζόπορτας στο τμήμα του Κιλκίς08 Ιουλ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια επιστημονικού οργάνου στο ΔΙΠΑΕ Σερρών23 Ιουν 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια επιστημονικού οργάνου12 Μαϊ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού, ειδών καθαριότητας και μέσων ατομικής προστασίας στο ΔΙΠΑΕ23 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού εργαστηρίου μηχατρονικής στο ΔΙΠΑΕ Σερρών23 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια διακομιστή τμήματος οικονομικής υπηρεσίας ΔΙΠΑΕ02 Σεπ 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων ψύξης θέρμανσης και ζεστού νερού στο ΔΙΠΑΕ Σερρών22 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων στο ΔΙΠΑΕ Σερρών26 Οκτ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικής λάμπας προβολέων στο ΔΙΠΑΕ Σερρών14 Οκτ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αδειών Microsoft για διακομιστές ΔΙΠΑΕ11 Μαρ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες χρωματισμών στο ΔΙΠΑΕ Σερρών23 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες ελαιοχρωματισμού και αποκατάστασης δαπέδου στο ΔΙΠΑΕ Σερρών08 Δεκ 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποκατάστασης μαρμάρων στο ΔΙΠΑΕ Κιλκίς14 Οκτ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευές υδραυλικών στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης24 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στο ΔΙΠΑΕ Σερρών22 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δαπάνη αγοράς πλαστικών χρωμάτων στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης25 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αντικατάσταση πόρτας λέβητα στο ΔΙΠΑΕ Σερρών09 Νοε 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια σαρωτών (scanners) για της ανάγκες του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΕ»23 Μαρ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ανανέωση και προμήθεια των ετήσιων συμβολαίων συντήρησης και υποστήριξης του κεντρικού firewall (CheckPoint), του λογισμικού VMware και του λογισμικού Veeam για backup δεδομένων»17 Μαρ 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδ Υποτρόφου (γνωστικό αντικείμενο αγγλικά) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 25 Οκτ 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μετάταξη μονίμων Εκπαιδευτικών Α΄/ΘΜΙΑΣ και Β΄/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης , Κατόχων Διδακτορικού διπλώματος σε κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 25 Φεβ 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.09 Νοε 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού (διδασκόντων με το Π.Δ.407/80) για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων20 Νοε 2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-202109 Νοε 2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 407/80 του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας05 Ιαν 2021
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του ΔΙ.ΠΑ.Ε.08 Δεκ 2020
Προκήρυξη με αρ. 6484/ 19.02.2021 για την χορήγηση εβδομήντα (70) Υποτροφιών (επιδότηση ενοικίου) σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Β’ Κύκλος)23 Φεβ 2021
Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών με τριετή θητεία14 Απρ 2021
Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών με τριετή θητεία14 Απρ 2021
Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Πληροφορικής» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών με τριετή θητεία.14 Απρ 2021
Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Ασφάλειας και Τεχνολογίας Δικτύων» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών με τριετή θητεία14 Απρ 2021
Προκήρυξη εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών τμήματος Ο.Δ.Ε17 Μαρ 2021
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος27 Μαϊ 2021
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος27 Μαϊ 2021
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος27 Μαϊ 2021
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος27 Μαϊ 2021
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος27 Μαϊ 2021
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος27 Μαϊ 2021
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος27 Μαϊ 2021
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων31 Μαϊ 2021
Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής05 Νοε 2020
Περίληψη Προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος07 Δεκ 2020
Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 109703 και τίτλο «Συντήρηση – υγρομόνωση ανοικτού αμφιθεάτρου Παν/λης Σερρών του ΔΙΠΑΕ».07 Μαϊ 2021
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Ιατρού Εργασίας – Τεχνικού Ασφαλείας για δυο (2) έτη και εκπόνησης Μελέτης Επαγγελματικού Κινδύνου εγκαταστάσεων ΔΙΠΑΕ22 Μαρ 2021
Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΝ/ΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.»12 Μαρ 2021
Διακήρυξη 03/2020 αριθ. πρωτ. ΔΦ2.2/12961_31/8/2020 "Ενίσχυση δημοσίων υποδομών έρευνας και καινοτομίας στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (νυν Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.)31 Αυγ 2020
Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης μιας (1)θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος05 Απρ 2021
Αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων διδασκόντων, της με αριθμ. πρωτ. 9/05.01.2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος βάσει του ΠΔ 407/8004 Φεβ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος,Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου InDigital του ΔΙΠΑΕ»23 Μαρ 2021

Sitemap

Κορυφή σελίδας