Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυμεταφορά των επειγούσης φύσεως εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του ΤΕΙ Σερρών για διάστημα 24 μηνών

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας