Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού email από φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

Όλα τα νέα μέλη του Ιδρύματος μπορούν να ενεργοποιήσουν μόνοι τους το email τους επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα:

http://emailactivation.cm.ihu.gr

Πρόσβαση στην παραπάνω διεύθυνση παρέχεται και μέσω της αρχικής σελίδας του WebMail https://webmail.cm.ihu.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ενεργοποίηση είναι έχει ο χρήστης ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό του Λογαριασμό μέσω του URegister:

Sitemap

Κορυφή σελίδας