Αρχείο Απριλίου 2023

ΤίτλοςΗμερομηνία
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για τη μονιμοποίηση του κ. Κουζελέα Στυλιανού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιοποίηση και αναπαράσταση αντικειμένων και χώρων», στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.28 Απρ 2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ28 Απρ 2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ28 Απρ 2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ28 Απρ 2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ28 Απρ 2023
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για τη μονιμοποίηση της κας Κερτεμελίδου Παρασκευής στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου και Χρηστικό Αντικείμενο», στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.28 Απρ 2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία αποκομιδής υλικών βλάστησης στο ΔΙΠΑΕ Σερρών26 Απρ 2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας υλικών καθαρισμού ΔΙΠΑΕ Σερρών25 Απρ 2023
Μενού εστιατορίου από 24/04/2023 έως 07/05/202325 Απρ 2023
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση του κ. Στυλιανού Κουζελέα μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο "Ψηφιοποίηση και Αναπαράσταση Αντικειμένων και Χώρων"10 Απρ 2023
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση της κ. Κερτεμελίδου Παρασκευής μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρης Καθηγήτριας με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο " Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου και Χρηστικό Αντικείμενο"10 Απρ 2023
Λειτουργία της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Σερρών κατά την περίοδο του Πάσχα07 Απρ 2023
Ανακοίνωση λειτουργίας εστιατορίου από 8 Απριλίου έως 23 Απριλίου 202307 Απρ 2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς επισκευής σερβοκινητήρα στο ΔΙΠΑΕ Σερρών04 Απρ 2023
Πρόσκληση συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώματος , για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή/πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Καταναλωτική συμπεριφορά και αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες»(APP 29542)03 Απρ 2023
Μενού εστιατορίου από 03-04-2023 έως 07-04-202303 Απρ 2023

Sitemap

Κορυφή σελίδας