Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», Αρ. Πρόσκλησης 4980/23-8-2017 

 

Κατατέθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν σήμερα Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 οι αξιολογήσεις των υποψηφίων της Πρόσκλησης 4980/23-8/-17, περί "Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ".

Η περίοδος των ενστάσεων ξεκινά από σήμερα Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου. Τυχόν ενστάσεις κατατίθενται είτε εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος είτε ηλεκτρονικά στο tlog@teicm.gr

Οι αξιολογήσεις επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση.

 

Ο Πρόεδρος

Δρ. Δ. Κύδρος

Επίκ. Καθηγητής

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας