Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δ. ΚΥΔΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές των τμημάτων όπου διδάσκει ο κ. ΚΥΔΡΟΣ ότι η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ εξέταση του Εργαστηρίου του μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ θα γίνει την Τρίτη, 27/6/17 και ώρα 10.00 στα εργαστήρια του τμήματος.

Ο Υπεύθυνος

Δρ. Δ. Κύδρος

Επίκ. Καθηγητής

Κορυφή σελίδας