Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τρόπος εξέτασης "Πληροφορική και Αλγόριθμοι (Θεωρία)"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος "Πληροφορική και Αλγόριθμοι" του Α' Εξαμήνου, το οποίο αντικατέστησε το μάθημα "Πληροφορική Ι" του παλαιού προγράμματος σπουδών, θα εξεταστεί με ΑΝΟΙΧΤΑ ΒΙΒΛΙΑ και ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στην Εξεταστική Περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014.

Δεν επιτρέπονται υπολογιστές τσέπης (calculators) και κινητά τηλέφωνα.

 

Ο Υπεύθυνος

Δρ Κύδρος Δ.

Κορυφή σελίδας