Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνΠανεπιστημιούπολη Σερρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ MANAGEMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανακοινώνεται ότι στο μάθημα MANAGEMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ που διδάσκει ο Καθηγητής κ. Μαντζάρης Γιάννης, οι φοιτητές που δήλωσαν ότι θα συγγράψουν εργασίες οφείλουν να τις παραδώσουν μέχρι τις 09/05/2021. Εργασίες που θα παραδοθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνουν δεκτές

Η επιβλέπουσα,
Υποψήφια Διδάκτωρ
Τριανταφυλλίδου Άννα

Κορυφή σελίδας