Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Εξετάσεις των εργαστηρίων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I των Τμημάτων του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Οι εξετάσεις των  εργαστηρίων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I των Τμημάτων του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

 

Τετάρτης 29/05/2019  ώρες 17 μμ - 18+30μμ

 

Τετάρτης 29/05/2019  ώρες 19 μμ - 20+30μμ

 

Πέμπτης  30/05/2019  ώρες 15+30μμ - 17 μμ

 

 

                Σέρρες     15/05/2019

 

                                     ο Καθηγητής

 

                                  Αθανασίου  Δημήτριος

Κορυφή σελίδας