Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Υποβολή Εργασίας Στο μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας

Παρακαλώ για την υποβολή των εργασιών στο Μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας έως τις 20/5/2019 χρησιμοποιήστε τον σχετικό σύνδεσμο στην πλατφόρμα του elearning. Μην αποστέλετε τις εργασίες στο προσωπικο email του διδάσκοντα.

η Διδάσκουσα. δρ. Λασκαρίδου Αικ.

Κορυφή σελίδας