Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/4/2019 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ

Κορυφή σελίδας