Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Εξετάσεις Προόδου στο μάθημα «Διοικητική Λογιστική»

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 29.03.2019

στις ώρες του μαθήματος: "Διοικητική Λογιστική-Θεωρία",

θα γίνουν Εξετάσεις Προόδου σύμφωνα με την έως τώρα διδαχθείσα ύλη.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος

Δρ. Μ. Παζάρσκης, Επίκουρος Καθηγητής

Κορυφή σελίδας