Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Δηλώσεις μαθημάτων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι μέχρι τις 29 Μαρτίου μπορούν μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής γραμματείας να τροποποίησουν τη δήλωση μαθημάτων τους. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο εαρινό εξάμηνο και κατά συνέπεια μπορούν να δηλωθούν είναι αυτά του 2ου, 4ου και 6ου εξαμήνου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι φοιτητές θα πρέπει πριν από αυτή την ημερομηνία να ελέγξουν ότι η δήλωση περιλαμβάνει τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν και επιθυμούν να εξεταστούν τον Ιούνιο. Υπενθυμίζεται ότι μαθήματα που δεν περιλαμβάνονται στη δήλωση δε βαθμολογούνται. Νέα περίοδος δηλώσεων δε θα υπάρξει.

 

Από τη Γραμματεία

Κορυφή σελίδας