Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τα μαθήματα του κυρίου ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ της  Πέμπτης 14/03/2019 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.

 

Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης.

ο Διδάσκων

 

Νοτόπουλος Παναγιώτης

Αναπλ. Καθηγητής

Κορυφή σελίδας