Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Αναβολή μαθημάτων του κυρίου Νοτόπουλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τα μαθήματα του κυρίου ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ της Τετάρτης 27/02/2019, της Πέμπτης 28/02/2019 και της Παρασκευής 01/03/2019 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.

 

Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης.

ο Διδάσκων

 

Νοτόπουλος Παναγιώτης

Αναπλ. Καθηγητής

Κορυφή σελίδας