Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Εξετάσεις Προόδου στο μάθημα «Εισαγωγή στη Λογιστική»

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα, 10.12.2018 αντί για παραδόσεις (Θεωρία / Ασκήσεις Πράξης) του μαθήματος: «Εισαγωγή στη Λογιστική» θα γίνουν Εξετάσεις Προόδου σύμφωνα με τη διδαχθείσα ύλη σε: «Ημερολογιακές εγγραφές λογιστικών γεγονότων»

Ώρες εξετάσεων προόδου: 09:00-10:00, 10:00-11:00 (και στη συνέχεια ανά ώρα, εάν χρειαστεί) στο Αμφ. 3 του 2ου ορόφου – Κτίριο Σ.Δ.Ο.

Ο διδάσκων του μαθήματος

Δρ. Παζάρσκης Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής

Κορυφή σελίδας