Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΗ ΔΙΟΙΚ/ΣΗ ΤΟΥ κ. ΜΠΟΓΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση για την εμβόλιμη εξεταστική που θα λάβει χώρα στις 30 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ακολουθεί το περίγραμμα του μαθήματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Πιο συγκεκριμένα τα αντικείμενα που θα εξεταστούν είναι:

Έννοιες αξίας και χρόνου, έννοιες αξίας και κινδύνου, αγορές μετοχών και ομολογιών, διάγνωση της επιχείρησης, ανάλυση χρηματοοικονομικής δομής, σχεδιασμός σχεδίων επένδυσης, χρηματοοικονομικά κριτήρια επενδύσεων, διαχείριση κεφαλαίων κίνησης, διαδικασίες χρηματοδότησης, κόστος κεφαλαίου, πλάνο χρηματοδότησης, διαχείριση ρευστότητας, κίνδυνοι ρευστότητας.

Το σύγγραμμα που θα ληφθεί υπόψη είναι το: "Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων", Εκδόσεις Βιβλιοεκδοτική 2006, των Κωνσταντινούδη Κλεάνθη και Αθιανού Στέργιου.

                                                                                    Ο Διδάσκων

                                                                              Χρήστος Γ. Μπογάς  

                                                                            Καθηγητής Εφαρμογών

 

Κορυφή σελίδας