Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ορκωμοσία του Τμήματος μετατίθεται για την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, στις 12:00. Η γραμματεία θα παραλαμβάνει αιτήσεις μέχρι και την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, πτυχιακή, πρακτική) μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος, αυτοπροσώπος ή ηλεκτρονικά στο tlog@teicm.gr

 

Κορυφή σελίδας