Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" ΚΑΙ "ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Ενημερώνοτναι οι φοιτητές που δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήμα στα εργαστήρια των μαθημάτων "Ανάλυση Χρημ/κων Καταστάσεων" του Ε΄ εξαμήνου και "Αποτίμηση Επιχειρήσεων" του Ζ΄ εξαμήνου, ότι έχουν δημιουργηθεί δυο νέα τμήματα τα οποία φαίνονται στο επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα της 11 Οκτωβρίου 2018, και μπορούν να τα δηλώσουν. Επίσης η θεωρία του μαθήματος "Ανάλυση Χρημ/κων Καταστάσεων"έχει χωριστεί σε 2 τμήματα.

Από τη Γραμματεία

Κορυφή σελίδας