Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Από τη Γραμματεία ανακοινώνεται ότι είναι η περίοδος υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονικά) για δωρεάν σίτιση φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018.

Τα διακαιολογητικά υποβάλλονται στο γραφείο σπουδαστικής μέριμνας στο κτίριο της βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες κατευθυνθείτε στον σύνδεσμο: http://teicm.gr/index.php?id=5068

Κορυφή σελίδας