Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018-2019

Αναρτάται η αίτηση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για το Ακ. Έτος 2018-2019. Η σχετική προκήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Συνημμένη η Υπεύθυνη Δήλωση.

Από τη Γραμματεία

Κορυφή σελίδας