Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ κ.ΔΑΠΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2018  ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1):ΑΡΘΡΑ   ΤΟΥ Ν 4172   

1-40,59-64,67-70 & 72                                                

2) ΟΙ 28 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ .       

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Θ)

        1)Τα κεφάλαια 1 έως 5 του βιβλίου ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ των Δ ΔΑΠΗ- Δ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σελίδες 1-54 και

2)Οι  18  ασκήσεις που  παραδόθηκαν  κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

                                             

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ NOMΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1):ΑΡΘΡΑ   ΤΟΥ Ν 4172   

22,23-24,26,44-64,68,71,72                                                

2) ΟΙ 21 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ  ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ.    

                                                 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Θ)

1)Από το βιβλίο ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι –έκδοση 2013 του Δ Δάπη σελίδες και 123-203

2)Οι  32  ασκήσεις που παραδόθηκαν

 

ΣΕΡΡΕΣ 1-6-2018

Ο

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

Κορυφή σελίδας