Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Επισυνάπτονται τρία (3) έγγραφα με τις Οδηγίες Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας για τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος.

Στο εξής, όλες οι Πτυχιακές Εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν τα συγκεκριμένα πρότυπα.

Οι οδηγίες θα υπάρχουν και στην περιοχή ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ -> ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ιστοσελίδας του Τμήματος.

 

 

Ο Πρόεδρος

Δρ. Δ. Κύδρος

Αναπλ. Καθηγητής

Κορυφή σελίδας