Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εξετάσεις στο εργαστήριο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στο τμήμα ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΘΟΥΝ  θα διεξαχθούν την Δευτέρα 04/06/18 και ώρα 11¨00 στο εργαστήριο Πληροφορική Ι.

Όσοι όμως παρακολουθούν σε κάποιο τμήμα οι εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά.

 

Ο Διδάσκων 

Δρ. Δ. Κύδρος

Αναπλ. Καθηγητής

Κορυφή σελίδας