Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και μετά την έγκριση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το Τμήμα προχωρά σε ήσσονος σημασίας τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών του.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην περιοχή ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ -> ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019. Στον ίδιο χώρο αναφέρονται και οι μεταβατικές διατάξεις.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

Ο Πρόεδρος

Δρ. Δ. Κύδρος

Αναπλ. Καθηγητής

Κορυφή σελίδας