Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ:ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται η ονομαστική κατάσταση των φοιτητών που θα ορκιστούν στις 6 Ιουνίου 2018. Σε αυτήν αναφέρονται το επώνυμο και ο αριθμός μητρώου φοιτητή.

Επίσης για την έκδοση παπύρου θα πρέπει να κατατεθεί το ποσό των 10€ στον παρακάτω λογαριασμό και την ημέρα της ορκωμοσίας να προσκομισθεί στη γραμματεία η απόδειξη κατάθεσης.

Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς: 5256091445860 ΙΒΑΝ: GR19 0172 2560 0052 5609 1445 860

Αιτιολογία Κατάθεσης/Μεταφοράς: Αριθμός Μητρώου και Ονοματεπώνυμο Φοιτητή.

 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας