Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧ. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Οι εξετάσεις στο εργαστήριο του μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, στα τμήματα του Σ. Δημητρίου, θα διεξαχθούν την εβδομάδα από
28/5 έως 1/6, στις μέρες και ώρες που διδάσκεται το κάθε τμήμα. Οι φοιτητές πρέπει να βρίσκονται στο εργαστήριο εγκαίρως. Φοιτητής που θα
προσέλθει μετά τη διανομή των θεμάτων (πχ 13:15, 15:15, 9:15), αποκλείεται από την εξέταση.


Ο Διδάσκων

Δρ. Σ. Δημητρίου

Κορυφή σελίδας