Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το μάθημα Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (τμήμα-Λασκαρίδου Αικατερίνη)  στο Αμφιθέατρο Σ.Δ.Ο δεν θα διεξαχθεί σήμερα 28/3/2018. 

 

Η διδάσκουσα 

Λασκαρίδου Αικ.

Κορυφή σελίδας