Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΜΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

Κορυφή σελίδας