Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΜΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, να προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το τρέχον Εαρινό εξάμηνο 2017-2018. Σε περίπτωση λάθους από τον/την φοιτητή/τρια, επιτρέπεται η αλλαγή της δήλωσης και εφόσον έχει καταχωρηθεί αυτή.  Οι δηλώσεις θα παραμείνουν ανοικτές έως και τις 31 Μαρτίου 2018.

 
 
 
 
Από τη Γραμματεία                  
Κορυφή σελίδας