Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για τις παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών Μαρτίου 2018.

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας