Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤ' ΚΥΚΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν και να καταθέσουν στη Γραμματεία κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα.

 

 

 

Από τη Γραμματεία       

Κορυφή σελίδας