Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΜΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΤ' ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤ' ΚΥΚΛΟΥ 

 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στη Γραμματεία τη συνημμένη αίτηση ορκωμοσίας.

 

 

 

 

Από τη Γραμματεία               

Κορυφή σελίδας