Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

1. Επισυνάπτεται Πρόχειρο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018.

2. Τα κενά στα ονόματα των εκτάκτων καθηγητών (Ακαδημαϊκών Υποτρόφων) θα συμπληρωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες.

3. Το σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας θα ανοίξει την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου και θα παραμείνει ανοικτό έως τις 15 Μαρτίου. Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές / φοιτήτριες θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις. Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας και να γίνεται έλεγχος αμέσως μετά εάν έχουν όντως δηλωθεί τα μαθήματα.

4. Τα μαθήματα (θεωρίες και εργαστήρια) θα ξεκινήσουν ΚΑΝΟΝΙΚΑ στις 20 Φεβρουαρίου. Οι παρουσίες στα εργαστήρια θα αρχίσουν να λαμβάνονται υπόψη από την ημέρα αυτή.

 

Ο Πρόεδρος

Δρ. Δημήτριος Κύδρος

Αναπλ. Καθηγητής.  

Κορυφή σελίδας