Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ" ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ κ. ΔΑΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ" των τμημάτων του κ. Δάπη. 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας