Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ κ. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα   Σεμινάριο Τελ/των και Λογ.Πληρορ. Συστήματα  του κ. Νοτόπουλου ημέρα Τετάρτη 11/10/2017 δεν θα πραγματοποιηθούν για προσωπικούς λόγους του καθηγητή. 

 

 

Ο  Διδάσκων 

Π.Νοτόπουλος

Κορυφή σελίδας