Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

1. Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες ότι τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 θα ξεκινήσουν κανονικά τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με το αναρτημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα..

2. Από την Παρασκευή, 29-9-2017, στις 12.30, θα ανοίξει το σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας (egram.teicm.gr) για ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Οι δηλώσεις θα μείνουν ανοικτές για εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως όχι μετά τις 15 Οκτωβρίου.

3. Τονίζεται ιδιαίτερα προς τους φοιτητές/τριες ότι θα πρέπει να δηλώνουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο (και το Σεπτέμβριο). ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΕΙ.

4. Τονίζεται επίσης ότι κατά τη δήλωση μαθημάτων και εργαστηρίων, μετά την εισαγωγή θα πρέπει να γίνεται και αποστολή. Προτείνεται ώστε μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης να συνδέεστε εκ νέου, να ελέγχετε και να εκτυπώνετε τη δήλωσή σας. 

5. Έχουν δημιουργηθεί εργαστηριακά τμήματα ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. Σε αυτά τα τμήματα εγγράφονται φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν το εργαστήριο και έχουν απορριφθεί. 

6. Εάν "κλείσουν" όλα τα εργαστηριακά τμήματα κάποιυ μαθήματος και δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες θέσεις, μπορείτε να εγγράφεστε στα τμήματα ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. Στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώνετε τους διδάσκοντες.

Ειδικότερα, για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες:

1. Όλα τα θεωρητικά μαθήματα του Α' Εξαμήνου είναι υποχρεωτικά και πρέπει να δηλωθούν.

2. Από τα εργαστηριακά τμήματα, θα πρέπει να επιλέξετε ένα (1), σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

3. Εάν δεν έχετε ακόμα εγγραφεί και αποκτήσει ΑΜ θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία.

Κορυφή σελίδας