Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Για πρωτοετείς: Απόκτηση ΑΕΜ από απομακρυσμένους φοιτητές και φοιτήτριες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρωτοετείς φοιτητές που δεν παραλαμβάνουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους τον Αριθμό Ειδικού Μητρώου τους (Α.Ε.Μ) προκειμένου να εγγραφούν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος (egram), θα πρέπει να ζητήσουν μια βεβαίωση εγγραφής από το Κ.Ε.Π. της περιοχής τους. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται ο Α.Ε.Μ.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κορυφή σελίδας