Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά και χωρίς απρόοπτα η διεξαγωγή των επερχόμενων εξετάσεων, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

1. Η προσέλευση των εξεταζομένων θα πρέπει να γίνεται πριν την προκαθορισμένη ώρα εξέτασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (προβλήματα συγκοινωνιών - καιρικές συνθήκες κλπ), με σύμφωνη γνώμη του Επόπτη και του Εισηγητή μπορεί να εισέλθουν εξεταζόμενοι στα αμφιθέατρα, εφόσον η διαδικασία βρίσκεται ακόμα στα αρχικά της στάδια.

2. Η τακτοποίηση στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες γίνεται με ευθύνη του Επόπτη και των Επιτηρητών. Οι επιτηρητές μπορούν να ζητούν αλλαγές θέσεων οποτεδήποτε κρίνουν σκόπιμο.

3. Βιβλία, σημειώσεις κλπ απαγορεύονται, εκτός εάν ο Εισηγητής έχει επιτρέψει τη διεξαγωγή της Εξέτασης με ανοικτά βιβλία.

4. Τα κινητά τηλέφωνα (και άλλες smart συσκευές) πρέπει να είναι απενεργοποιημένα (να χρειάζονται pin) και να βρίσκονται πάνω στα έδρανα.

5. Πάνω στα έδρανα θα πρέπει να βρίσκονται οι ακαδημαϊκές ταυτότητες προκειμένου να γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τους επιτηρητές.

6. Εφόσον το απαιτεί η φύση του μαθήματος και το επιτρέπει ο Εισηγητής, οι εξεταζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους calculators.

7. Κάθε προσπάθεια αντιγραφής, με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να επιφέρει ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις, έως και τον αποκλεισμό από όλη την εξεταστική περίοδο.

 

Ο Πρόεδρος

Δρ. Δ. Κύδρος

Επίκ. Καθηγητής

Κορυφή σελίδας