Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Επισυνάπτεται ανακοίνωαση για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ με πιθανή ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2017.

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας