Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Επισυνάπτεται η με αριθ. πρωτοκόλλου 426/02-06-2017 εισηγητική έκθεση της τριμελούς επιτροπής για την προκήρυξη 1178/11-04-2017 των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
Η περίοδος ενστάσεων ξεκινά από σήμερα Παρασκευή 02/06/2017 έως και τη Δευτέρα 12/06/2017.
Κορυφή σελίδας