Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ "ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ"

Τμήμα Λογιστικής & Χρημ/κής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις για το Εργαστήριο του μαθήματος Διοικητική Λογιστική για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο τμήμα "'Οσοι δεν Παρακολουθούν" και μόνο, θα γίνουν στην αίθουσα του εργαστηρίου  της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων την Παρασκευή 9 Ιουνίου και τις ώρες 9:30 - 13:30 (σε δύο τμήματα των δύο ωρών το καθένα).

 

Ο Διδάσκων,

Χρήστος Γ. Μπογάς

Κορυφή σελίδας