Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ "ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Τμήμα Λογιστικής & Χρημ/κής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις Δεύτερης Ευκαιρίας για το Εργαστήριο του μαθήματος Αποτίμηση Επιχειρήσεων για όσους φοιτητές είναι επί πτυχίω και μόνο, θα γίνουν στην αίθουσα του εργαστηρίου  της Αποτίμησης Επιχειρήσεων την Πέμπτη 8 Ιουνίου και τις ώρες  15:30 - 17:30.

 

Ο Διδάσκων,

Χρήστος Γ. Μπογάς

Κορυφή σελίδας