Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Τμήμα Λογιστικής & Χρημ/κής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις Δεύτερης Ευκαιρίας για το Εργαστήριο του μαθήματος Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για όσους φοιτητές είναι επί πτυχίω και μόνο, θα γίνουν στην αίθουσα του εργαστηρίου  της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων την Πέμπτη 8 Ιουνίου και τις ώρες  13:30 - 15:30.

 

Ο Διδάσκων,

Χρήστος Γ. Μπογάς

Κορυφή σελίδας