Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΔΑΠΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1):ΑΡΘΡΑ   ΤΟΥ Ν 4172   

1-40, 59-64, 67-70 & 72                                                

2) ΟΙ 28 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ .       

 

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Θ)  

1)Τα κεφάλαια 1 έως 5 του βιβλίου ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ των Δ ΔΑΠΗ- Δ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σελίδες 1-86 και

2)Οι  17  ασκήσεις που  παραδόθηκαν  κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

 

                                                 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ NOMΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1):ΑΡΘΡΑ   ΤΟΥ Ν 4172   

22, 23-24, 26, 44-64, 68, 71, 72                                                

2) ΟΙ 21 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ  ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ.    

                                                   

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Θ)

1)Από το βιβλίο ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι –έκδοση 2013 του Δ Δάπη σελίδες και 123-203

2)Οι  31 ασκήσεις που παραδόθηκαν

 

ΣΕΡΡΕΣ 24-5-2017

 

Ο διδάσκων,

 

Δημήτρης Δάπης

 

Κορυφή σελίδας