Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Εξέταση Εργαστηρίου "Επιχειρησιακές Βάσεις Δεδομένων" των τμημάτων του κ. Δημητρίου

Θέμα
====
Εξέταση εργαστηρίου "Επιχειρησιακές Βάσεις Δεδομένων" των τμημάτων του κ. Δημητρίου


Περιεχόμενο
===========
Η εξέταση για τους φοιτητές που παρακολουθούν ή που είναι είναι γραμμένοι στα τμήματά μου θα γίνει στις 30 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2017. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

Ο διδάσκων,
Δρ. Δημητρίου Στυλιανός

 

Κορυφή σελίδας