Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" του κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η παράδοση του μαθήματος “Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου” ,που δεν πραγματοποιήθηκε στις 9-5-2017, θα γίνει την Πέμπτη 18-5-2017 και ώρα 17.00-21.00 στο αμφ. ΣΔΟ . Κατά την παράδοση αυτή θα δοθεί έμφαση σε επίλυση ασκήσεων Ενοχικού Δικαίου και στην παρουσίαση των βασικών ενοχικών συμβάσεων .

                                                                       

Ο διδάσκων,

 Δρ Νικόλαος Κ. Παπαδόπουλος

Κορυφή σελίδας