Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για τις παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών του Μαϊου 2017.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος,

Δρ. Κύδρος Δημήτρης

Επίκουρος Καθηγητής

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας