Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δ. ΚΥΔΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι τα εργαστηριακά τμήματα της Τρίτης 9-11 και 11-13, στο μάθημα Επιχειρησιακες Βάσεις Δεδομένων του διδάσκοντα Δ. Κύδρου, ΔΕΝ θα διεξαχθούν την Τρίτη, 2 Μαΐου 2017 λόγω έκτακτης υποχρέωσης του διδάσκοντα.

Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

Ο Διδάσκων

Δρ. Δ. Κύδρος

Κορυφή σελίδας