Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Επισυνάπτεται Μηχανογραφικό Έντυπο Αίτησης πρόσληψης Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, αναφορικά με την αριθμ. πρωτ. 1178/11.04.2017 Προκήρυξη Πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας